Nhập Hàng Trung Quốc, Đặt Hàng Quảng Châu Trung Quốc

Tỉ giá: 3,750 Hotline: 0788.415.188
Nhập hàng Trung Quốc - Pika Logistics

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

              

 

1. Chính sách bảo mật nguồn hàng

  • PIKA Vận Chuyển cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của PIKA là hành vi được nghiêm cấm.
  • PIKA chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng PIKA Vận Chuyển.

2. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  • Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên PIKA Vận Chuyển được bảo mật tuyệt đối. PIKA cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng PIKA.

3. Chính sách lưu trữ thông tin

  • PIKA sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của PIKA Vận Chuyển.
  • Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, PIKA Vận Chuyển có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.
  • PIKA sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của PIKA Vận Chuyển nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.

    LIÊN HỆ PIKA VẬN CHUYỂN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỐT NHẤT

    Hotline: 0788.415.188